Kayseri Nakliyat Sektöründe Sorumluluklarımızın Farkındayız!

Kayseri Nakliyat Sektöründe Sorumluluklarımızın Farkındayız!

Taşınan malın zarar görmesi ve geç teslim edilmesi hallerinde taşıyıcının sorumluluğu;

Türk Ticaret Kanunumuza (TTK) göre taşıyıcı malın muhafazası ve malı süresinde teslim etmekle mükelleftir. Diğer bir deyişle malın hasar görmesi halinde ya da geç teslim edilmesi durumunda bundan taşıyıcı sorumlu olur. Malın zarar görmesi halinde taşıyıcının kusurlu olup olmadığına bakılır. Yani buradaki sorumluluk bir kusur sorumluluğudur. Taşıyıcı malın hasara uğramasında kendisinin bir kusuru olmadığını ispat ederse bu sorumluluktan kurtulur.

Kaytaş Evden Eve Nakliyat

Malın geç teslim edilmesi durumunda ise taşıyıcının sorumluluktan kurtulabilmesi için gecikmenin gönderenden kaynaklandığını veya beklenmeyen ve önlenemeyen bir (mücbir) sebepten ötürü meydana geldiğini ispat etmesi gerekecektir. Burada diğer sorumluluk halinden farklı olan, taşıyanın kusursuz olup olmadığı bir önem arz etmediğidir.

Taşıyanın taşıdığı malın kaybı ya da zarar görmesi durumunda kusursuz sayılması sorumluluktan kurtulabilmesi için malın taşınması sırasında azmi ihtimamı göstermiş olması gerekir.